KALENDA MAKA OGUGU AHO N’ANA UKPOR 2019(UKPOR CULTURAL CALENDAR 2019)

 1. Iri Ukwa Agugu Durumaduru 14 April N/Nkwo
 2. Iri Ukwa Agugu Anaohia 22 April N/Nkwo
 3. Iri Ukwa Agugu Amaka 30 April N/Nkwo
 4. Igba Odi Umunuko 24 May N/Nkwo
  5 Ime Inyo 18 June N/Eke
 5. Ime Onu Agbuana 16 July O/Eke
 6. Ido Ana Amadim 19 July N/Nkwo
 7. Ido Ana Umuhu 21 July O/Orie
 8. Ido Ana Durumaduru 23 July O/Nkwo
 9. Ido Ana Umunuko Na Uboma 29 July O/Orie
 10. Irochi Nde Okpala 1 Aug O/Nkwo
 11. Irochi Isi-Abu-Isi 4 Aug O/Nkwo
 12. Ime Agwu 5 Aug N/Eke
 13. Irochi Umuokoro N’obiukwu 8 Aug O/Nkwo
 14. Ime Ahahaa 13 Aug N/Eke
 15. Ikpa Onwu Duru Nsugbe 17 Aug O/Orie
 16. Ikpa Onwu Obi Nri 21 Aug N/Eke
 17. Ido Anaubi Umuohama 22 Aug O/Orie
 18. Iriji Umuokpara Ndubizu Nri 29 Aug N/Eke
 19. Iriji Duru Nsugbe 2 Sept O/Eke
 20. Ime Anaubi Uboma 7 Sept O/Orie
 21. Izu Ahia Okika 12 Sept N/Afor
 22. Iri Ji Umu Urasi/Igwe Ukpor 13 Sept N/Nkwo
 23. Irigba Ji Ukpor/Igba Anuri Iri Ji 14 Sept N/Eke
 24. Ido Anaubi 25 Sept O/Nkwo
 25. Iro Mmuo Nde Okpara 26 Sept O/Nkwo
 26. Iro Mmuo Isi-Abu-Isi 30 Sept N/Eke
 27. Iro Mmuo Umuokoro 4 Oct O/Eke
 28. Igba Ota 18 Oct O/Afor
 
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>